Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη σύσταση του Σπουδαστηρίου Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων e-Θέμις, ενός νέου επιστημονικού/δικηγορικού φορέα, αφιερωμένου στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικής και δικηγορικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε ασκούμενους και νέους δικηγόρους.

Το Σπουδαστήριο είναι το επιστέγασμα της πολυετούς δραστηριοποίησης της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις στο πεδίο της καλλιέργειας και προώθησης του επιστημονικού διαλόγου, της ενημέρωσης και εν γένει υποστήριξης των δικηγόρων, καθώς και της δημιουργίας ευκαιριών για τους νέους νομικούς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να επιδιώξουν τους στόχους τους. Αρωγοί στην προσπάθεια μας αυτή στέκονται καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί (Επιστημονική Επιτροπή) και έμπειροι δικηγόροι, από κοινού με νέους συναδέλφους που αποτελούν ιδρυτικά μέλη του Σπουδαστηρίου μας (Οργανωτική Επιτροπή). Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις και εδράζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των μελών της.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε έναν ολοκληρωμένο και καινοτόμο επιστημονικό φορέα που θα παρέχει:

  • νομική και δικηγορική υποστήριξη (σεμινάρια ενημέρωσης/επιμόρφωσης, εργαστήρια, επιμορφωτικές επισκέψεις)
  • ενημέρωση και πληροφόρηση για επίκαιρα και περίπλοκα νομικά ζητήματα
  • ευκαιρίες διερεύνησης των επιλογών σταδιοδρομίας
  • επισκόπηση όλων των τομέων του Δικαίου που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στο δικηγορικό επάγγελμα (νομική έρευνα, συγγραφή και ανάλυση, συνέντευξη, διαπραγμάτευση και επίλυση διαφορών)
  • διαρκή υποστήριξη σε ό,τι μπορεί να χρειαστεί ο νέος δικηγόρος στην καθημερινότητα του

Προσκαλούμε, λοιπόν, όλες και όλους τους νέους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά  στο Σπουδαστήριο Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις και να συμμετάσχουν μαζί μας στην οικοδόμηση μιας ζωντανής και δυναμικής νομικής κοινότητας.